ixtisar

ixtisar
is. <ər.>
1. Qısaltma, azaltma. İxtisar etmək – 1) qısaltmaq, azaltmaq. Məqaləni ixtisar etmək. Əsərin fəsillərindən birini ixtisar etməli. // Müxtəsər etmək, qısaltmaq. Mənimlə, Tanrı üçün, sözdə ixtisar et, kim; Uzun fəsanəyə, vaiz, dilü dəmaq gərək. Qövsi; 2) miqdarca, sayca azaltmaq. Ştatları ixtisar etmək. Xərcləri ixtisar etmək; 3) işdən azad etmək (ştatların azalması münasibəti ilə). Bir neçə işçini ixtisar etmək lazımdır. İxtisar olunmaq – azaldılmaq (miqdarına, həcminə görə). İxtisara düşmək – 1) bax ixtisar olunmaq. Məqalənin axırı ixtisara düşdü; 2) ştatların azalması ilə əlaqədar olaraq işdən azad edilmək. İxtisara salmaq – bax ixtisar etmək. Tresti kəsirdən qurtarmaq üçün, birinci növbədə, müşavirə və nitqləri ixtisara salmaq lazımdır. M. Hüs.. <Vahidov:> Sabahdan gərək yuxumu əlli faiz ixtisara salam. Ə. M..
2. riyaz. Kəsirdə: sürəti və məxrəci eyni ədədə bölüb azaltma, kiçik ədədlə vermə.
3. İxtisarla şəklində zərf – müxtəsər, gödək, qısa, ixtisar şəklində. Məqaləni ixtisarla vermək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ixtisarən — z. <ər.> İxtisar yolu ilə, ixtisar şəklində, ixtisar edərək, qısaldılaraq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ixtisar — ə. 1) qisal(t)ma, azal(t)ma; 2) qısalıq; 3) riyaziyyatda: kəsrin surət və məxrəcini eyni qədər azaltma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ixtisarən — ə. ixtisarla, müxtəsər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • icaz — ə. 1) gödəltmə, qısaltma, ixtisar etmə; 2) müxtəsər, qısa söyləmə; 3) siyahı, cədvəl …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müxtəsər — ə. .3 ixtisar edilmiş, qısaldılmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müxəffif — ə. 1) yüngülləşdirən, asanlaşdıran; 2) ixtisar edən, qısaldan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müxəffəf — ə. 1) yüngülləşdirilmiş, asanlaşdırılmış; 2) ixtisar edilmiş, qısaldılmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vəcazət — ə. sözün müxtəsərliyi; ixtisar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ze — f. «əz»in şeirdə işlənən ixtisar şəkli f. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında ز hərfinin adı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zoncümlə — f. və ə. «əz an cümlə» birləşməsinin ixtisar şəkli o cümlədən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”